RT Santbergen is een particuliere remedial teaching praktijk, die kinderen op basisschoolniveau helpt met problemen op het gebied van onder andere

  • spelling en lezen (zoals dyslexie)
  • begrijpend lezen
  • rekenen (zoals dyscalculie)
  • schrijven

Ouders en scholen kunnen zich melden voor informatie, onderzoek en behandeling.

RT Santbergen is lid van de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers (LBRT) en in bezit van het diploma Master Special Educational Needs.

Heeft u vragen/opmerkingen of wilt u uw kind aanmelden, neemt u contact op met RT Santbergen!

RT Santbergen
Birgitta Santbergen

 

©2012 RT Santbergen | Weststraat 84 | 4527 BV Aardenburg | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.